Tuomas

Olen 23-vuotias paljasjalkainen vantaalainen, Vantaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja kunnallisjärjestön sihteeri sekä Vantaan Vasemmistonuorten puheenjohtaja. Olen valmistunut humanististen tieteiden kandidaatiksi ja tällä hetkellä opiskelen valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistossa. Olen ollut muun muassa tutkimusavustajana arkeologisilla kaivauksilla, kirjoittanut artikkelin Vantaa-Seuran Helsingin pitäjä – Vantaa 2017 -vuosikirjaan sekä tehnyt Rakennusliitolle laajan historiaprojektin. Puoluetoiminnan lisäksi vaikutan Vantaa-Seurassa, mikä valittiin vuoden 2017 kotiseurayhdistykseksi

Kirjoitan tänne blogiini Vantaasta ja vantaalaisia koskevia asioita. Minuun saa olla yhteydessä Vantaaseen liittyvissä asioissa!

tuomas_teemat

Arvoistani:

Tasa-arvo

Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen arvo yksilönä sekä yhteiskunnan jäsenenä. Jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus arvokkaaseen ja hyvään elämään. Taloudellinen epätasa-arvo on ihmisten vapauden ja itsensä kehittämisen este. Se on myös vahingollista itse taloudelle ja johtaa ihmisten monialaiseen epätasa-arvoistumiseen yhteiskunnassa.

Oikeudenmukaisuus

Jokaisen yksilön on voitava kehittää itseään täyteen potentiaaliinsa. Yhteiskuntaa on rakennettava niin, että sen kaikilla jäsenillä on tasavertaiset edellytykset osallistua itsensä kehittämiseen. Heikommassa asemassa olevia on tuettava. Hyvinvointivaltio luo edellytykset menestyvälle ja kaikkia hyödyttävälle taloudelle. Hyvä elämä edellyttää vahvaa julkista taloutta ja hyvinvointivaltiota.

Ympäristön monimuotoisuus

Globaali ilmaston lämpeneminen on meidän jokaisen ongelma. Muutokset siihen on tehtävä meidän elinaikanamme. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen säälimätön hyödyntäminen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen tarvitsevat meidän jokaisen huomiota tulevien sukupolvien sekä itsemme vuoksi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on lopetettava asteittain.