Olen Tuomas Suihkonen, 27-vuotias Teollisuusliiton järjestötoimitsija ja valtiotieteiden opiskelija.

Asun Vantaan Jokinemessä. Olen ollut mukana kaupunkipolitiikassa jo pitkään. Tunnen kaupunkilaisten haasteita, mutta uskallan unelmoida tulevaisuudesta. Tasa-arvo on minulle tärkeä arvo ja olen tehnyt kuntalaisaloitteen Hiekkaharjun Aito avioliitto -banderollin poistamiseksi.

Vapaa-ajalla pelailen sulkapalloa ja videopelejä, käyn kulttuuritapahtumissa sekä soitan kitaraa. Toimin Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) hallituksessa, joka hoitaa pääkaupunkiseudun vesi- ja jätehuollon sekä tuottaa tietoa ympäristöstä. Aiemmin toimin valtion nuorisoneuvostossa.

Minun reseptini Vantaa-Keravan sotelle: ammattilaisille heidän ansaitsemansa palkka, painotus julkisessa ja ihmisessä, ei yksityisissä hoivalla rahastavissa terveysjäteissä. Terveyskeskusmaksut ja jonot historiaan, sosiaalipalvelut saataville.

Arvoistani:

Tasa-arvo

Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen arvo yksilönä sekä yhteiskunnan jäsenenä. Jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus arvokkaaseen ja hyvään elämään. Taloudellinen epätasa-arvo on ihmisten vapauden ja itsensä kehittämisen este. Se on myös vahingollista itse taloudelle ja johtaa ihmisten monialaiseen epätasa-arvoistumiseen yhteiskunnassa.

Oikeudenmukaisuus

Jokaisen yksilön on voitava kehittää itseään täyteen potentiaaliinsa. Yhteiskuntaa on rakennettava niin, että sen kaikilla jäsenillä on tasavertaiset edellytykset osallistua itsensä kehittämiseen. Heikommassa asemassa olevia on tuettava. Hyvinvointivaltio luo edellytykset menestyvälle ja kaikkia hyödyttävälle taloudelle. Hyvä elämä edellyttää vahvaa julkista taloutta ja hyvinvointivaltiota.

Ympäristön monimuotoisuus

Globaali ilmaston lämpeneminen on meidän jokaisen ongelma. Muutokset siihen on tehtävä meidän elinaikanamme. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen säälimätön hyödyntäminen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen tarvitsevat meidän jokaisen huomiota tulevien sukupolvien sekä itsemme vuoksi.