Olen Tuomas, 27-vuotias paljasjalkainen vantaalainen. Ammattiliiton työntekijä. Valtiotieteiden opiskelija.

Historianörtti. Milleniaali. Pipolätkänpelaaja. Tasa-arvon kannattaja. Sivistyksen puolustaja. Kunnallispolitiikka-aktiivi. Videopelaaja. Kulttuurin suurkuluttaja.

Olen ollut mukana kaupunkipolitiikassa jo pitkään. Olen syntynyt Vantaalla ja tunnen kaupunkilaisten haasteita ja uskallan unelmoida tulevaisuudesta. Köyhyys ei saa olla este kaupunkilaisten osallistumiselle. Saatavilla olevat mielenterveyspalvelut, hyvät harrastusmahdollisuudet ja toimiva joukkoliikenne takaavat, että Vantaa on kaikille hyvä paikka elää.

Arvoistani:

Tasa-arvo

Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen arvo yksilönä sekä yhteiskunnan jäsenenä. Jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus arvokkaaseen ja hyvään elämään. Taloudellinen epätasa-arvo on ihmisten vapauden ja itsensä kehittämisen este. Se on myös vahingollista itse taloudelle ja johtaa ihmisten monialaiseen epätasa-arvoistumiseen yhteiskunnassa.

Oikeudenmukaisuus

Jokaisen yksilön on voitava kehittää itseään täyteen potentiaaliinsa. Yhteiskuntaa on rakennettava niin, että sen kaikilla jäsenillä on tasavertaiset edellytykset osallistua itsensä kehittämiseen. Heikommassa asemassa olevia on tuettava. Hyvinvointivaltio luo edellytykset menestyvälle ja kaikkia hyödyttävälle taloudelle. Hyvä elämä edellyttää vahvaa julkista taloutta ja hyvinvointivaltiota.

Ympäristön monimuotoisuus

Globaali ilmaston lämpeneminen on meidän jokaisen ongelma. Muutokset siihen on tehtävä meidän elinaikanamme. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen säälimätön hyödyntäminen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen tarvitsevat meidän jokaisen huomiota tulevien sukupolvien sekä itsemme vuoksi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on lopetettava asteittain.