Vantaan suunta määritellään kuntavaaleissa. Rakennetaan Vantaasta hyvinvoiva, harrastava ja liikkuva.
Hyvinvoiva Vantaa

Mielenterveyspalvelut on saatava kuntoon. Ihmiset eivät saa syrjäytyä.

 • Lisää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Hoitoon on päästävä walk-in-periaatteella.
 • Pistetään stoppi nuorten vantaalaisten mielenterveysongelmien pahenemiselle —peruskoulujen ja toisen asteen opiskelijahuoltoon lisää resursseja.
 • Vantaalla tulee olla riittävä määrä tuetun asumisen ja hoivapalvelun paikkoja muun muassa ikäihmisille, vammaisille sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisille
 
Harrastava Vantaa

Kaikille vantaalaisille harrastuksia.

 • Liikuntasetelin avulla jokaiselle nuorelle taataan mahdollisuus ainakin yhteen mieluiseen harrastukseen riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta
 • Taataan monipuoliset lähiliikuntapaikat kaikille. Lisätään ulko- ja sisäliikuntapaikkoja, kuten ulkokuntosaleja ja sisäliikuntahalleja
 • Vantaa on luonnonläheinen kaupunki: kasvatetaan viheralueita ja lähimetsiä
Liikkuva Vantaa

Joukkoliikenne toimivaksi.

  • Pyöräilyväylät ja kävelytiet kuntoon: ei enää kuoppaisia pyöräteitä ja pujottelua autokaistalla.      
  • Nostetaan Vantaa raiteille: rakennetaan ratikkayhteys heikentämättä peruspalveluita
  • Vantaa hiilettömäksi kaupungiksi vuoteen 2030 mennessä
Tuomas Suihkonen, Tikkurila, Vantaa 2020. Kuvat: Pinja Nikki