Vaaliteemat

Ilmastonmuutos tapahtuu nyt –

Ratkaiseva ilmastonmuutoksen torjunta tehdään ihmisten syyllistämisen ja juhlapuheiden sijaan päätöksillä eduskunnassa.

  • Isot asiat vaativat isoja harteita. Ilmastonmuutos jos joku on tällainen.
  • Uusiutuva energia, ympäristölle haitalliset yritystuet, kaivoslaki…
  • Tehdään tämä yhdessä – tuetaan yrityksiä muuttamaan toimintaansa kestäväksi!

Koulutus osaamisen ytimeksi –

Elinikäinen oppiminen mahdolliseksi jokaiselle päiväkodista korkeakouluopintoihin.

  • Koulutusleikkauksista on siirryttävä koulutuspanostuksiin!
  • Toiseen asteen koulutus maksuttomaksi. Nyt.
  •  Palautetaan subjektiivinen päivähoito-oikeus.

Eriarvoisuus historiaan –

Köyhyyden periytyminen on katkaistava vahvistamalla hyvinvointivaltion perusrakenteita.

  • Mahdollistetaan unelmointi ja unelmien toteuttaminen kaikille.
  • Perustulo on ainoa aidosti tasa-arvoinen sosiaaliturva!
  • Estetään sosiaalinen eriytyminen rikkomalla kuplautumiskehitys.TS_Talvipuutarha_Kansikuva3.jpg