Vapaaehtoinen lähtemään Poriin!

Hyvät toverit!

🙋‍♂️Ilmoittaudun vapaaehtoiseksi lähtemään Poriin kesäkuussa järjestettävään Vasemmistoliiton puoluekokoukseen. Tarvitsen avuksi kuitenkin teitä, jotka olette liittyneet Vasemmistoliiton jäseneksi viimeistään vuonna 2021 ja asutte Vantaalla.

Globaalien kriisien aikana Vasemmistoliiton pitää tarjota turvaa ihmisille varmistamalla kaikille riittävä elintaso sekä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Tämä tapahtuu vaaleja voittamalla.

👉Äänestää voitte 7.4. saakka osoitteessa vaalit.vasemmisto.fi

#vasemmisto#Vantaa#Suihkispuoluekokoukseen

Kiitos kaikille äänestäjille ja tukijoille💜

149 ääntä on 77 % parannus kuntavaaleihin jos ottaa huomioon näiden vaalien äänestysprosentin laskun ja huomioi henkilökohtaisen äänimäärä nousun.

Jään niukasti ilman varapaikkaa, mutta musta tämä on tosi hyvä suoritus! Olin vaaleissa ehdolla, jotta terveysjättien kermankuorintaa pystyttäisiin pitämään kurissa ja, jotta sote-ammattilaiset saisivat ansaitsemansa palkkauksen ja työolot. Uskon, että nämä asiat pysyvät edelleen esillä ja tekemäni vaalityö osoittautuu tärkeäksi.

Aluevaalit olivat historian ensimmäiset ja siitä syystä myös hieman kummalliset. Ehdokkaille ja äänestäjille saattoi jäädä epäselväksi vaalien tarkoitus, joka oli meidän yhteisistä sote-palveluista päättäminen. Tästä viestittää se, että Vantaa-Keravan alueella pasiivisimmilla äänestysalueilla äänestämässä kävi vain alle neljännes asukkaista. Jatkossa vaalit pidetään onneksi kuntavaalien yhteydessä.

Kampanjani sai paljon positiivista palautetta ja sen toteuttamisesta voi kehua huikeaa kampanjatiimiä joka jaksoi aina tsempata ja auttaa. Erityiset kehut kuuluvat:

Vaikuttaminen ei tietenkään lopu tähän vaan olen juuri lähettänyt kunnan käsiteltäväksi kuntalaisaloitteeni Hiekkaharjun Aito Avioliitto -banderollin poistamiseksi.

Kiitos!💜

Tänään äänestetään meidän yhteisistä sote-palveluista!

MITKÄ ALUEVAALIT?
Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto Vantaa-Keravan alueella hyvinvointialueelle. Aluevaltuusto päättää sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimesta.

Aluevaaleissa on siis kyse esimerkiksi neuvolasta, kouluterveydenhuollosta, mielenterveydestä, vanhusten hoivasta, sosiaalityöstä, asumispalveluista, seksuaalioikeuksista, terveysasemista ja erikoissairaanhoidosta.

MITEN ÄÄNESTÄN?

  1. Laita numero muistiin (296)
  2. Ota mukaan henkkarit ja maski.
  3. Mene äänestyspaikalle ja toimi ohjeiden mukaan. (Huom: Lappuun vain numero.)
  4. Juo vaalikahvit.

    Lisätiedot löytyävät täältä: vaalit.fi

HUOM!

Äänestys onnistuu myös eristyksissä/karanteenissa äänestyspaikan ulkopuolella. Lisätietoja: vaalit.fi

TÄRKEINTÄ ON, ETTÄ ÄÄNESTÄT.

Terveisin:

Yhteiset rahat julkiseen hoitoon, ei veroparatiiseihin

Juttu julkaistu Vasemmistonuorten blogissa 18.1.2022

Yhdysvalloissa terveyserot ovat suuria sekä terveyspalvelut ja lääkkeet ovat maailman kalliimpia. Jos ihmiset eivät käy aluevaaleissa äänestämässä vasemmistoliittoa, voi meillä lähivuosina toimia sote-palvelut Amerikan malliin.

Yksityiset terveyskonsernit käyvät yhteiskunnalle aina kalliimmaksi, koska niiden on pakko tavoitella voittoa. Alalla jossa henkilöstökulut ovat ylivoimaisesti suurin menoerä, säästöt revitään työntekijöiden selkänahasta – voitontavoittelu onkin aiheuttanut laiminlyöntejä mm. hoivakodeissa ja lastensuojelussa. Palveluiden siirtyessä yksityisten toimijoiden tuotettavaksi, karkaavat ne myös demokraattisen päätäntävallan alta, jolloin näiden yritysten on mahdollista hyödyntää veroparatiiseja ja muita vippaskonsteja. Esimerkiksi Mehiläinen kiertää veroja monimutkaisilla lainajärjestelyillä ja sen luxemburgilainen pääomistaja CVC Capital Partners on rekisteröinyt rahastojaan Jerseyn veroparatiisisaarille.

Yksityinen sektori on vähemmän kustannustehokas ja byrokraattisempi kuin julkinen.

Yksityinen sektori on vähemmän kustannustehokas ja byrokraattisempi kuin julkinen. Yksityisellä terveyskonsernilla on yleensä n. 10 % tuottotavoite, oma hallinto kovapalkkaisine johtajineen, sekä muita juoksevia kuluja, kuten lainanlyhennykset korkoineen. Kun tällainen taho toimii julkisen tilaajan alihankkijana, lisäkulut kuitataan yhteisistä verovaroista. Julkisessa palvelussa koko rahoitus menee palvelun tuottamiseen ja hoivatyöhön, eli työntekijöiden palkkoihin ja työvälineisiin.

Sipilän hallituksen sote-uudistuksen kariuduttua oikeisto on haistanut uuden mahdollisuuden ajaa läpi “valinnanvapaudeksi” kutsuttua pakkoyksityistämismallia. Ihmiset saavat tälläkin hetkellä valita yksityisten ja julkisten terveyspalveluiden väliltä, mutta nyt aluevaaleissa kokoomus vaatii palveluseteleiden käytön lisäämistä ja julkisten palveluiden ulkoistamista yksityisille tuottajille. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa liikkuu 20 miljardin edestä julkista rahaa, josta hoivajätit haluavat päästä osingoille. Ulkoistuksia valmistellaan huolellisesti yhteistyössä suurimpien porvaripuolueiden kanssa: Laura Rädyn (kok.) ja Lasse Männistön (kok.) tuolileikit julkisen hallinnon ja terveyskonsernien välillä ovat tuoreessa muistissa; aluevaaleissa puolestaan Attendo on tukenut oikeistolaisia ehdokkaita avokätisillä lahjoituksilla.

Aluevaaleissa on vastakkain ihmisten terveysongelmilla rikastuneiden kapitalistien ja kansan enemmistön etu. Yksityisten terveyskonsernien voittokatteisiin, osinkoihin ja johtajien kerskapalkkoihin menevät varat ovat pois vanhusten, lasten ja vammaisten hoidosta. Pahimmillaan rahat häviävät Suomesta kaukaisille veroparatiisisaarille. Siksi aluevaltuustoihin tarvitaan vastuullisia vasemmistolaisia valvomaan, että yhteiset verorahamme käytetään viisaasti. Suomalaisten terveys ei saa olla keinottelun ja kaupankäynnin väline. Ei anneta yhteisten rahojemme valua pääomasijoittajien taskuihin.

Aluevaaliehdokkaat,

Joonas Jormalainen, Varsinais-Suomi

Tuomas Suihkonen, Vantaa-Kerava

Hädän hetkellä apua on saatava viipymättä

🚒Olipa kyseessä tulipalo, myrsky, sairaskohtaus tai vaikkapa tapaturmainen liukastuminen, pelastajien ja ensihoitajien nopea saapuminen on ratkaisevaa. Siksi tarvitsemme toimivat, hyvin resursoidut ja lähellä sijaitsevat pelastuslaitokset.🚑 Aluevaltuustot päättävät pelastustoimen rahoituksesta. Pelastuslaitoksen kohdalla henkilöstön jaksaminen korostuu, sillä työ kriisitilanteissa on kuormittavaa. Palkkauksen on vastattava työn vaativuutta. Lisäksi niin paloautojen, ambulanssien kuin muidenkin työvälineiden pitää olla kunnossa.

🔥 Aluevaltuustossa tulen varmistamaan sen, että pelastustoimella on asianmukaiset lähtökohdat paitsi toteuttaa sen perustehtävää, myös kehittää toimintaansa esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden varalta. Pidetään myös huolta vapaapalokunnista, jotka täydentävät pelastuslaitosten toimintaa ja toimivat hyvänä alkusysäyksenä nuorille pelastusalasta kiinnostuneille.

💖Jokaisella vantaalaisella ja keravalaisella on oikeus elää turvassa.

Kiitos järjestötoimijat ja vapaaehtoiset!Kolmas sektori, eli järjestöt, seurakunnat ja säätiöt, on korvaamaton osa meidän sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttää. Olipa kyse vammaispalveluista, tukiperheistä, päihdetyöstä tai sosiaalityöstä, kolmas sektori kannattelee vantaalaisia ja keravalaisia siellä, mihin julkinen sektori ei yllä.

Sote-uudistuksessa, jonka johdosta aluevaalit järjestetään, järjestöt kiinnitetään osaksi palveluita. Täten järjestöt pystyvät yhä paremmin auttamaan ihmisiä.

Sote-puolen järjestöistä Vantaan Poikien Talo on loistava esimerkki, jossa olen itsekin vieraillut. Poikien Talo-hankkeen tarkoitus on ottaa koppi vantaalaisista pojista, jotka jäävät herkästi nykyisten palveluiden ulkopuolelle. Poikien Talon toiminta on erittäin tärkeää syrjäytymisvaarassa olevien lasten tilanteeseen. Toinen hyvä esimerkki sote-puolen järjestöistä on A-kilta, joka tarjoaa tukea päihdeongelmiin ja kouluttaa kokemusasiantuntijoita.

Järjestöjen toiminta on arvokasta ja ansaitsee lisärahoitusta. Järjestöihin tulee panostaa ja hyvinvointialueille pitää avata lisää avoimia kohtaamispaikkoja.

Kiitän kaikkia alan järjestötoimijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä arvokkaasta panoksestanne. Omalta osaltani haluan edistää aluevaltuustojen ja järjestöjen yhteistyötä sekä miettiä tapoja, joilla voimme tukea järjestökentän toimintaa.

Aluevaalit ovat myös sote- ja pelastusammattilaisten vaalit

Aluevaaleissa ei saa unohtaa, kuinka montaa sote- ja pelastusammattilaista ne koskevat. Ilman koulutettua henkilöstöä ei ole olemassa meille elintärkeitä palveluitakaan.

Sote-palveluihin kuuluu erilaisia tukitöitä, joiden ytimessä ovat monenlainen avustava henkilöstö. Heidän merkityksensä hoidon mahdollistajina on korvaamatonta. Hyvinvointialueilla tulee varmistaa, että avustavan henkilöstön työoloja ja palkkausta parannetaan. Valitettavasti juuri avustavaan henkilöstöön kohdistuu usein akuuteimmat ulkoistusuhat. Tämän takia on tärkeää muistuttaa heidän merkityksestään osana laadukkaita palveluita.

Koulutetun ammattihenkilöstön ja heidän tukenaan työskentelevien lisäksi pitäisi huomioida paremmin erittäin tärkeää työtä tekevät omaishoitajat. Heille hyvinvointialueet voisivat järjestää esimerkiksi vertaistukea sekä mahdollistaa riittävän vapaa-ajan.

Vasemmiston äänestäminen aluevaaleissa tarkoittaa sitä, että myös henkilöstön ääni kuuluu päätöksenteossa ja ulkoistukset estetään.

En ole ostettavissa.

Suomen Kuvalehti kertoi eilen, että terveyspalveluyritys Attendo on antanut vaalitukea oikeistolaisille aluevaaliehdokkaille. Tämä on selvä viesti siitä, että terveysjättien agendana on julkisten palveluiden ulkoistaminen yksityisille tuottajille ja palveluseteleiden lisääminen. Samaan aikaan, kun julkinen puoli hoitaa sote-alan haastavimmat tehtävät, terveysjätit keskittyvät kerman kuorintaan. Mainittavan arvoinen seikka on myös se, että julkinen terveydenhuolto hoitaa yksityisen mahdolliset hoitovirheet ja muut komplikaatiot – tämäkin on osaltaan kirsikan nappaamista koko kakun päältä. Vaarana on, että yhteiset verovarat katoavat veroparatiiseihin ja sijoittajien taskuihin yhteisten palveluiden sijasta.

On myös kysyttävä, miten rahallista tukea antavat terveysjätit vaikuttavat päättäjien päätöksentekoon.

Yksityiset terveysjätit tulevat yhteiskunnalle aina kalliimmaksi, koska niiden on pakko tavoitella voittoa. Julkisessa palvelussa koko rahoitus menee palvelun tuottamiseen ja hoivatyöhön, eli työntekijöiden palkkoihin ja työvälineisiin. Palveluiden siirtyessä yksityisten toimijoiden tuotettavaksi, karkaavat ne myös demokraattisen päätäntävallan alta.

Panostaminen julkisiin sosiaali-ja terveyspalveluihin, kuten henkilöstön riittävään määrään ja asianmukaiseen palkkaukseen sekä hoitotyön laatuun, varmistavat meille jokaiselle tasa-arvoisen mahdollisuuden päästä paremman ja nopeamman hoidon piiriin. Tämän lisäksi tulee tarkastella julkisen puolen johtamista ja sen vaikutusta kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin henkilöstössä, sekä tehdä tarpeen vaatimia muutoksia organisaatioiden toimintatavoissa. Julkisella puolella olevat ongelmat tulee korjata tarpeellisilla resursseilla eikä glorifioida yksityistä utopistisena pelastajana.

Sosiaali- ja terveyspuolella pienet toimijat tekevät tärkeää työtä, mutta ne häviävät kilpailutuksissa isoille yrityksille.

Suomalaisten terveys ei saa olla keinottelun ja kaupankäynnin väline.

Vasemmiston äänestäminen aluevaaleissa on varmin tae sille, ettei verorahasi mene monikansalliselle, veroja kiertävälle terveysalan firmalle.

Vantaan ja Keravan pitää olla turvallinen paikka jokaiselle

Kuntalaisaloite Hiekkaharjun Aito avioliitto banderollin poistamiseksi on kerännyt kohta 4000 allekirjoitusta.

Lähes 4 0 0 0 on mieletön määrä ihmisiä, jotka haluavat Vantaasta aidosti tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja turvallisen. Ihmisoikeuksia loukkaavilla sanomalla ei tule olla näkyvyyttä Vantaan katukuvassa, vaan Vantaan tulee olla kunta, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä.

Olen aluevaaliehdokkaana samoista syistä: Vantaan ja Keravan pitää olla turvallinen paikka jokaiselle.

Kuntalaisaloitteen voi edelleen allekirjoittaa tästä: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/21103

Huom! Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat allekirjoittaa, kun valitsee kohdan ”Aloite koskee kunnan palvelua jota käytän”.

🌈

Tehdään Vantaasta ja Keravasta mielenterveyspalveluiden edelläkävijä

Kun mieli järkkyy, on hoitoa saatava nopeasti. Mielen sairaudesta kärsiessä avun pyytäminen voi olla hankalaa, koska voimavarat ovat vähissä. Lisäksi mielenterveyspalveluiden niukat resurssit aiheuttavat sen, että hoitoon pääsy voi vaatia asiakkaalta itsepintaista hoidon vaatimista. Näin asian ei pitäisi olla.

Tällä hetkellä jokainen euro, joka laitetaan mielenterveyspalveluihin, lasketaan tarkkaan. Tämä on johtanut siihen, että palvelut ovat keskittyneet hoitamaan lähinnä tilanteita, jotka ovat ehtineet jo kehittyä pahaksi.

Yksi aluevaltuuston tärkeimmistä tehtävistä on laittaa mielenterveyspalvelut kuntoon. Koulu on lasten ja nuorten kohdalla luonnollinen paikka matalan kynnyksen keskusteluavulle. Ongelmat kotona, ratkaisemattomat oppimisen vaikeudet, terveyshuolet, hankaluudet kaverisuhteissa ja päihteet voivat pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen jo varhaisella iällä. Helposti ja nopeasti saatava koulupsykologin ja -kuraattorin apu katkaisee syrjäytymiskehitystä.

Aikuisten kohdalla julkisia mielenterveyspalveluita pitää vahvistaa ilman ajanvarausta toimivilla mielenterveyshoitajan vastaanotoilla. Mielenterveysongelmien hoitaminen saattaa tarvita hoitoa pitkään ja myös terapiakäyntejä. Terapiakäynnit voivat olla jopa sata euroa per käynti. Se on paljon jopa keskituloiselle, puhumattakaan työttömistä ja opiskelijoista. On etsittävä tapoja, joilla voitaisiin tarjota tarpeen mukaista hoitoa huolimatta lompakon paksuudesta.

Ennaltaehkäisevät mielenterveyspalvelut auttavat pysymään mukana yhteiskunnassa ja estävät inhimillistä kärsimystä. Varmin tae sille, että Vantaan ja Keravan mielenterveyspalvelut toimisivat jatkossa ennaltaehkäisevästi, on äänestää näissä vaaleissa Vasemmistoliittoa. Käytä äänioikeuttasi!

Aluevaalit 12.-18.1. & 23.1.2022.

Tekijä: Anni Burman