Vapaaehtoinen lähtemään Poriin!

Hyvät toverit!

🙋‍♂️Ilmoittaudun vapaaehtoiseksi lähtemään Poriin kesäkuussa järjestettävään Vasemmistoliiton puoluekokoukseen. Tarvitsen avuksi kuitenkin teitä, jotka olette liittyneet Vasemmistoliiton jäseneksi viimeistään vuonna 2021 ja asutte Vantaalla.

Globaalien kriisien aikana Vasemmistoliiton pitää tarjota turvaa ihmisille varmistamalla kaikille riittävä elintaso sekä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Tämä tapahtuu vaaleja voittamalla.

👉Äänestää voitte 7.4. saakka osoitteessa vaalit.vasemmisto.fi

#vasemmisto#Vantaa#Suihkispuoluekokoukseen

Kiitos kaikille äänestäjille ja tukijoille💜

149 ääntä on 77 % parannus kuntavaaleihin jos ottaa huomioon näiden vaalien äänestysprosentin laskun ja huomioi henkilökohtaisen äänimäärä nousun.

Jään niukasti ilman varapaikkaa, mutta musta tämä on tosi hyvä suoritus! Olin vaaleissa ehdolla, jotta terveysjättien kermankuorintaa pystyttäisiin pitämään kurissa ja, jotta sote-ammattilaiset saisivat ansaitsemansa palkkauksen ja työolot. Uskon, että nämä asiat pysyvät edelleen esillä ja tekemäni vaalityö osoittautuu tärkeäksi.

Aluevaalit olivat historian ensimmäiset ja siitä syystä myös hieman kummalliset. Ehdokkaille ja äänestäjille saattoi jäädä epäselväksi vaalien tarkoitus, joka oli meidän yhteisistä sote-palveluista päättäminen. Tästä viestittää se, että Vantaa-Keravan alueella pasiivisimmilla äänestysalueilla äänestämässä kävi vain alle neljännes asukkaista. Jatkossa vaalit pidetään onneksi kuntavaalien yhteydessä.

Kampanjani sai paljon positiivista palautetta ja sen toteuttamisesta voi kehua huikeaa kampanjatiimiä joka jaksoi aina tsempata ja auttaa. Erityiset kehut kuuluvat:

Vaikuttaminen ei tietenkään lopu tähän vaan olen juuri lähettänyt kunnan käsiteltäväksi kuntalaisaloitteeni Hiekkaharjun Aito Avioliitto -banderollin poistamiseksi.

Kiitos!💜

Tänään äänestetään meidän yhteisistä sote-palveluista!

MITKÄ ALUEVAALIT?
Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto Vantaa-Keravan alueella hyvinvointialueelle. Aluevaltuusto päättää sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimesta.

Aluevaaleissa on siis kyse esimerkiksi neuvolasta, kouluterveydenhuollosta, mielenterveydestä, vanhusten hoivasta, sosiaalityöstä, asumispalveluista, seksuaalioikeuksista, terveysasemista ja erikoissairaanhoidosta.

MITEN ÄÄNESTÄN?

  1. Laita numero muistiin (296)
  2. Ota mukaan henkkarit ja maski.
  3. Mene äänestyspaikalle ja toimi ohjeiden mukaan. (Huom: Lappuun vain numero.)
  4. Juo vaalikahvit.

    Lisätiedot löytyävät täältä: vaalit.fi

HUOM!

Äänestys onnistuu myös eristyksissä/karanteenissa äänestyspaikan ulkopuolella. Lisätietoja: vaalit.fi

TÄRKEINTÄ ON, ETTÄ ÄÄNESTÄT.

Terveisin:

Yhteiset rahat julkiseen hoitoon, ei veroparatiiseihin

Juttu julkaistu Vasemmistonuorten blogissa 18.1.2022

Yhdysvalloissa terveyserot ovat suuria sekä terveyspalvelut ja lääkkeet ovat maailman kalliimpia. Jos ihmiset eivät käy aluevaaleissa äänestämässä vasemmistoliittoa, voi meillä lähivuosina toimia sote-palvelut Amerikan malliin.

Yksityiset terveyskonsernit käyvät yhteiskunnalle aina kalliimmaksi, koska niiden on pakko tavoitella voittoa. Alalla jossa henkilöstökulut ovat ylivoimaisesti suurin menoerä, säästöt revitään työntekijöiden selkänahasta – voitontavoittelu onkin aiheuttanut laiminlyöntejä mm. hoivakodeissa ja lastensuojelussa. Palveluiden siirtyessä yksityisten toimijoiden tuotettavaksi, karkaavat ne myös demokraattisen päätäntävallan alta, jolloin näiden yritysten on mahdollista hyödyntää veroparatiiseja ja muita vippaskonsteja. Esimerkiksi Mehiläinen kiertää veroja monimutkaisilla lainajärjestelyillä ja sen luxemburgilainen pääomistaja CVC Capital Partners on rekisteröinyt rahastojaan Jerseyn veroparatiisisaarille.

Yksityinen sektori on vähemmän kustannustehokas ja byrokraattisempi kuin julkinen.

Yksityinen sektori on vähemmän kustannustehokas ja byrokraattisempi kuin julkinen. Yksityisellä terveyskonsernilla on yleensä n. 10 % tuottotavoite, oma hallinto kovapalkkaisine johtajineen, sekä muita juoksevia kuluja, kuten lainanlyhennykset korkoineen. Kun tällainen taho toimii julkisen tilaajan alihankkijana, lisäkulut kuitataan yhteisistä verovaroista. Julkisessa palvelussa koko rahoitus menee palvelun tuottamiseen ja hoivatyöhön, eli työntekijöiden palkkoihin ja työvälineisiin.

Sipilän hallituksen sote-uudistuksen kariuduttua oikeisto on haistanut uuden mahdollisuuden ajaa läpi “valinnanvapaudeksi” kutsuttua pakkoyksityistämismallia. Ihmiset saavat tälläkin hetkellä valita yksityisten ja julkisten terveyspalveluiden väliltä, mutta nyt aluevaaleissa kokoomus vaatii palveluseteleiden käytön lisäämistä ja julkisten palveluiden ulkoistamista yksityisille tuottajille. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa liikkuu 20 miljardin edestä julkista rahaa, josta hoivajätit haluavat päästä osingoille. Ulkoistuksia valmistellaan huolellisesti yhteistyössä suurimpien porvaripuolueiden kanssa: Laura Rädyn (kok.) ja Lasse Männistön (kok.) tuolileikit julkisen hallinnon ja terveyskonsernien välillä ovat tuoreessa muistissa; aluevaaleissa puolestaan Attendo on tukenut oikeistolaisia ehdokkaita avokätisillä lahjoituksilla.

Aluevaaleissa on vastakkain ihmisten terveysongelmilla rikastuneiden kapitalistien ja kansan enemmistön etu. Yksityisten terveyskonsernien voittokatteisiin, osinkoihin ja johtajien kerskapalkkoihin menevät varat ovat pois vanhusten, lasten ja vammaisten hoidosta. Pahimmillaan rahat häviävät Suomesta kaukaisille veroparatiisisaarille. Siksi aluevaltuustoihin tarvitaan vastuullisia vasemmistolaisia valvomaan, että yhteiset verorahamme käytetään viisaasti. Suomalaisten terveys ei saa olla keinottelun ja kaupankäynnin väline. Ei anneta yhteisten rahojemme valua pääomasijoittajien taskuihin.

Aluevaaliehdokkaat,

Joonas Jormalainen, Varsinais-Suomi

Tuomas Suihkonen, Vantaa-Kerava

Hädän hetkellä apua on saatava viipymättä

🚒Olipa kyseessä tulipalo, myrsky, sairaskohtaus tai vaikkapa tapaturmainen liukastuminen, pelastajien ja ensihoitajien nopea saapuminen on ratkaisevaa. Siksi tarvitsemme toimivat, hyvin resursoidut ja lähellä sijaitsevat pelastuslaitokset.🚑 Aluevaltuustot päättävät pelastustoimen rahoituksesta. Pelastuslaitoksen kohdalla henkilöstön jaksaminen korostuu, sillä työ kriisitilanteissa on kuormittavaa. Palkkauksen on vastattava työn vaativuutta. Lisäksi niin paloautojen, ambulanssien kuin muidenkin työvälineiden pitää olla kunnossa.

🔥 Aluevaltuustossa tulen varmistamaan sen, että pelastustoimella on asianmukaiset lähtökohdat paitsi toteuttaa sen perustehtävää, myös kehittää toimintaansa esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden varalta. Pidetään myös huolta vapaapalokunnista, jotka täydentävät pelastuslaitosten toimintaa ja toimivat hyvänä alkusysäyksenä nuorille pelastusalasta kiinnostuneille.

💖Jokaisella vantaalaisella ja keravalaisella on oikeus elää turvassa.

Aluevaalit ovat myös sote- ja pelastusammattilaisten vaalit

Aluevaaleissa ei saa unohtaa, kuinka montaa sote- ja pelastusammattilaista ne koskevat. Ilman koulutettua henkilöstöä ei ole olemassa meille elintärkeitä palveluitakaan.

Sote-palveluihin kuuluu erilaisia tukitöitä, joiden ytimessä ovat monenlainen avustava henkilöstö. Heidän merkityksensä hoidon mahdollistajina on korvaamatonta. Hyvinvointialueilla tulee varmistaa, että avustavan henkilöstön työoloja ja palkkausta parannetaan. Valitettavasti juuri avustavaan henkilöstöön kohdistuu usein akuuteimmat ulkoistusuhat. Tämän takia on tärkeää muistuttaa heidän merkityksestään osana laadukkaita palveluita.

Koulutetun ammattihenkilöstön ja heidän tukenaan työskentelevien lisäksi pitäisi huomioida paremmin erittäin tärkeää työtä tekevät omaishoitajat. Heille hyvinvointialueet voisivat järjestää esimerkiksi vertaistukea sekä mahdollistaa riittävän vapaa-ajan.

Vasemmiston äänestäminen aluevaaleissa tarkoittaa sitä, että myös henkilöstön ääni kuuluu päätöksenteossa ja ulkoistukset estetään.