Hädän hetkellä apua on saatava viipymättä

🚒Olipa kyseessä tulipalo, myrsky, sairaskohtaus tai vaikkapa tapaturmainen liukastuminen, pelastajien ja ensihoitajien nopea saapuminen on ratkaisevaa. Siksi tarvitsemme toimivat, hyvin resursoidut ja lähellä sijaitsevat pelastuslaitokset.🚑 Aluevaltuustot päättävät pelastustoimen rahoituksesta. Pelastuslaitoksen kohdalla henkilöstön jaksaminen korostuu, sillä työ kriisitilanteissa on kuormittavaa. Palkkauksen on vastattava työn vaativuutta. Lisäksi niin paloautojen, ambulanssien kuin muidenkin työvälineiden pitää olla kunnossa.

🔥 Aluevaltuustossa tulen varmistamaan sen, että pelastustoimella on asianmukaiset lähtökohdat paitsi toteuttaa sen perustehtävää, myös kehittää toimintaansa esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden varalta. Pidetään myös huolta vapaapalokunnista, jotka täydentävät pelastuslaitosten toimintaa ja toimivat hyvänä alkusysäyksenä nuorille pelastusalasta kiinnostuneille.

💖Jokaisella vantaalaisella ja keravalaisella on oikeus elää turvassa.