Tehdään Vantaasta ja Keravasta mielenterveyspalveluiden edelläkävijä

Kun mieli järkkyy, on hoitoa saatava nopeasti. Mielen sairaudesta kärsiessä avun pyytäminen voi olla hankalaa, koska voimavarat ovat vähissä. Lisäksi mielenterveyspalveluiden niukat resurssit aiheuttavat sen, että hoitoon pääsy voi vaatia asiakkaalta itsepintaista hoidon vaatimista. Näin asian ei pitäisi olla.

Tällä hetkellä jokainen euro, joka laitetaan mielenterveyspalveluihin, lasketaan tarkkaan. Tämä on johtanut siihen, että palvelut ovat keskittyneet hoitamaan lähinnä tilanteita, jotka ovat ehtineet jo kehittyä pahaksi.

Yksi aluevaltuuston tärkeimmistä tehtävistä on laittaa mielenterveyspalvelut kuntoon. Koulu on lasten ja nuorten kohdalla luonnollinen paikka matalan kynnyksen keskusteluavulle. Ongelmat kotona, ratkaisemattomat oppimisen vaikeudet, terveyshuolet, hankaluudet kaverisuhteissa ja päihteet voivat pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen jo varhaisella iällä. Helposti ja nopeasti saatava koulupsykologin ja -kuraattorin apu katkaisee syrjäytymiskehitystä.

Aikuisten kohdalla julkisia mielenterveyspalveluita pitää vahvistaa ilman ajanvarausta toimivilla mielenterveyshoitajan vastaanotoilla. Mielenterveysongelmien hoitaminen saattaa tarvita hoitoa pitkään ja myös terapiakäyntejä. Terapiakäynnit voivat olla jopa sata euroa per käynti. Se on paljon jopa keskituloiselle, puhumattakaan työttömistä ja opiskelijoista. On etsittävä tapoja, joilla voitaisiin tarjota tarpeen mukaista hoitoa huolimatta lompakon paksuudesta.

Ennaltaehkäisevät mielenterveyspalvelut auttavat pysymään mukana yhteiskunnassa ja estävät inhimillistä kärsimystä. Varmin tae sille, että Vantaan ja Keravan mielenterveyspalvelut toimisivat jatkossa ennaltaehkäisevästi, on äänestää näissä vaaleissa Vasemmistoliittoa. Käytä äänioikeuttasi!

Aluevaalit 12.-18.1. & 23.1.2022.

Tekijä: Anni Burman

Hammasta kolottaa tai et pääse kuntouttamaan nilkkasi revähdystä?

Nykyisin kunnallisissa hammashoitoon pääsyssä saattaa kestää kuukausia. Pitkä odottelu ei auta siinä vaiheessa, kun hammasta kolottaa pahemman kerran. Ammattilaisen pakeille tulee päästä nopeammin – maksutta.

Hoidon viivästyminen useimmiten pahentaa tilannetta ja esimerkiksi pitkittynyt kipu tai toimintakykyä alentava vaiva saattaa aiheuttaa elämään muitakin haasteita. Jokainen ymmärtää, miten hankala tilanne on sellainen, jossa arkea eletään puolikuntoisena, hammasta purren.

Meidän tulee yhdessä varmistaa myös, että ihmiset pääsevät ajoissa ja sujuvasti paitsi hammashoidon piiriin myös tarvitsemiinsa perusterveyshuollon palveluihin, kuten fysioterapeutille.

Hyvinvointivaltion ytimessä on se, että turvataan jokaiselle laadukkaat terveyspalvelut kukkaron paksuudesta riippumatta. Laatu sisältää myös sen, että hoitoon pääsee ajoissa.

Meistä jokainen voi vaikuttaa tähän asiaan äänestämällä aluevaaleissa. Äänestä laadukkaiden riittävän resursoinnin ja julkisten palveluiden puolesta, leikkauksia vastaan. Vasemmisto ajaa jokaisen tuloluokan asiaa terveyspalveluiden osalta ja kannattaa jokaisen maksutonta oikeutta laadukkaaseen terveydenhuoltoon.

Kuvaaja: Anni Burman (2021)