Kiitos kaikille äänestäjille ja tukijoille💜

149 ääntä on 77 % parannus kuntavaaleihin jos ottaa huomioon näiden vaalien äänestysprosentin laskun ja huomioi henkilökohtaisen äänimäärä nousun.

Jään niukasti ilman varapaikkaa, mutta musta tämä on tosi hyvä suoritus! Olin vaaleissa ehdolla, jotta terveysjättien kermankuorintaa pystyttäisiin pitämään kurissa ja, jotta sote-ammattilaiset saisivat ansaitsemansa palkkauksen ja työolot. Uskon, että nämä asiat pysyvät edelleen esillä ja tekemäni vaalityö osoittautuu tärkeäksi.

Aluevaalit olivat historian ensimmäiset ja siitä syystä myös hieman kummalliset. Ehdokkaille ja äänestäjille saattoi jäädä epäselväksi vaalien tarkoitus, joka oli meidän yhteisistä sote-palveluista päättäminen. Tästä viestittää se, että Vantaa-Keravan alueella pasiivisimmilla äänestysalueilla äänestämässä kävi vain alle neljännes asukkaista. Jatkossa vaalit pidetään onneksi kuntavaalien yhteydessä.

Kampanjani sai paljon positiivista palautetta ja sen toteuttamisesta voi kehua huikeaa kampanjatiimiä joka jaksoi aina tsempata ja auttaa. Erityiset kehut kuuluvat:

Vaikuttaminen ei tietenkään lopu tähän vaan olen juuri lähettänyt kunnan käsiteltäväksi kuntalaisaloitteeni Hiekkaharjun Aito Avioliitto -banderollin poistamiseksi.

Kiitos!💜

Tänään äänestetään meidän yhteisistä sote-palveluista!

MITKÄ ALUEVAALIT?
Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto Vantaa-Keravan alueella hyvinvointialueelle. Aluevaltuusto päättää sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimesta.

Aluevaaleissa on siis kyse esimerkiksi neuvolasta, kouluterveydenhuollosta, mielenterveydestä, vanhusten hoivasta, sosiaalityöstä, asumispalveluista, seksuaalioikeuksista, terveysasemista ja erikoissairaanhoidosta.

MITEN ÄÄNESTÄN?

  1. Laita numero muistiin (296)
  2. Ota mukaan henkkarit ja maski.
  3. Mene äänestyspaikalle ja toimi ohjeiden mukaan. (Huom: Lappuun vain numero.)
  4. Juo vaalikahvit.

    Lisätiedot löytyävät täältä: vaalit.fi

HUOM!

Äänestys onnistuu myös eristyksissä/karanteenissa äänestyspaikan ulkopuolella. Lisätietoja: vaalit.fi

TÄRKEINTÄ ON, ETTÄ ÄÄNESTÄT.

Terveisin:

Kiitos järjestötoimijat ja vapaaehtoiset!Kolmas sektori, eli järjestöt, seurakunnat ja säätiöt, on korvaamaton osa meidän sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttää. Olipa kyse vammaispalveluista, tukiperheistä, päihdetyöstä tai sosiaalityöstä, kolmas sektori kannattelee vantaalaisia ja keravalaisia siellä, mihin julkinen sektori ei yllä.

Sote-uudistuksessa, jonka johdosta aluevaalit järjestetään, järjestöt kiinnitetään osaksi palveluita. Täten järjestöt pystyvät yhä paremmin auttamaan ihmisiä.

Sote-puolen järjestöistä Vantaan Poikien Talo on loistava esimerkki, jossa olen itsekin vieraillut. Poikien Talo-hankkeen tarkoitus on ottaa koppi vantaalaisista pojista, jotka jäävät herkästi nykyisten palveluiden ulkopuolelle. Poikien Talon toiminta on erittäin tärkeää syrjäytymisvaarassa olevien lasten tilanteeseen. Toinen hyvä esimerkki sote-puolen järjestöistä on A-kilta, joka tarjoaa tukea päihdeongelmiin ja kouluttaa kokemusasiantuntijoita.

Järjestöjen toiminta on arvokasta ja ansaitsee lisärahoitusta. Järjestöihin tulee panostaa ja hyvinvointialueille pitää avata lisää avoimia kohtaamispaikkoja.

Kiitän kaikkia alan järjestötoimijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä arvokkaasta panoksestanne. Omalta osaltani haluan edistää aluevaltuustojen ja järjestöjen yhteistyötä sekä miettiä tapoja, joilla voimme tukea järjestökentän toimintaa.

En ole ostettavissa.

Suomen Kuvalehti kertoi eilen, että terveyspalveluyritys Attendo on antanut vaalitukea oikeistolaisille aluevaaliehdokkaille. Tämä on selvä viesti siitä, että terveysjättien agendana on julkisten palveluiden ulkoistaminen yksityisille tuottajille ja palveluseteleiden lisääminen. Samaan aikaan, kun julkinen puoli hoitaa sote-alan haastavimmat tehtävät, terveysjätit keskittyvät kerman kuorintaan. Mainittavan arvoinen seikka on myös se, että julkinen terveydenhuolto hoitaa yksityisen mahdolliset hoitovirheet ja muut komplikaatiot – tämäkin on osaltaan kirsikan nappaamista koko kakun päältä. Vaarana on, että yhteiset verovarat katoavat veroparatiiseihin ja sijoittajien taskuihin yhteisten palveluiden sijasta.

On myös kysyttävä, miten rahallista tukea antavat terveysjätit vaikuttavat päättäjien päätöksentekoon.

Yksityiset terveysjätit tulevat yhteiskunnalle aina kalliimmaksi, koska niiden on pakko tavoitella voittoa. Julkisessa palvelussa koko rahoitus menee palvelun tuottamiseen ja hoivatyöhön, eli työntekijöiden palkkoihin ja työvälineisiin. Palveluiden siirtyessä yksityisten toimijoiden tuotettavaksi, karkaavat ne myös demokraattisen päätäntävallan alta.

Panostaminen julkisiin sosiaali-ja terveyspalveluihin, kuten henkilöstön riittävään määrään ja asianmukaiseen palkkaukseen sekä hoitotyön laatuun, varmistavat meille jokaiselle tasa-arvoisen mahdollisuuden päästä paremman ja nopeamman hoidon piiriin. Tämän lisäksi tulee tarkastella julkisen puolen johtamista ja sen vaikutusta kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin henkilöstössä, sekä tehdä tarpeen vaatimia muutoksia organisaatioiden toimintatavoissa. Julkisella puolella olevat ongelmat tulee korjata tarpeellisilla resursseilla eikä glorifioida yksityistä utopistisena pelastajana.

Sosiaali- ja terveyspuolella pienet toimijat tekevät tärkeää työtä, mutta ne häviävät kilpailutuksissa isoille yrityksille.

Suomalaisten terveys ei saa olla keinottelun ja kaupankäynnin väline.

Vasemmiston äänestäminen aluevaaleissa on varmin tae sille, ettei verorahasi mene monikansalliselle, veroja kiertävälle terveysalan firmalle.

Vantaan ja Keravan pitää olla turvallinen paikka jokaiselle

Kuntalaisaloite Hiekkaharjun Aito avioliitto banderollin poistamiseksi on kerännyt kohta 4000 allekirjoitusta.

Lähes 4 0 0 0 on mieletön määrä ihmisiä, jotka haluavat Vantaasta aidosti tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja turvallisen. Ihmisoikeuksia loukkaavilla sanomalla ei tule olla näkyvyyttä Vantaan katukuvassa, vaan Vantaan tulee olla kunta, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä.

Olen aluevaaliehdokkaana samoista syistä: Vantaan ja Keravan pitää olla turvallinen paikka jokaiselle.

Kuntalaisaloitteen voi edelleen allekirjoittaa tästä: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/21103

Huom! Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat allekirjoittaa, kun valitsee kohdan ”Aloite koskee kunnan palvelua jota käytän”.

🌈

Tehdään Vantaasta ja Keravasta mielenterveyspalveluiden edelläkävijä

Kun mieli järkkyy, on hoitoa saatava nopeasti. Mielen sairaudesta kärsiessä avun pyytäminen voi olla hankalaa, koska voimavarat ovat vähissä. Lisäksi mielenterveyspalveluiden niukat resurssit aiheuttavat sen, että hoitoon pääsy voi vaatia asiakkaalta itsepintaista hoidon vaatimista. Näin asian ei pitäisi olla.

Tällä hetkellä jokainen euro, joka laitetaan mielenterveyspalveluihin, lasketaan tarkkaan. Tämä on johtanut siihen, että palvelut ovat keskittyneet hoitamaan lähinnä tilanteita, jotka ovat ehtineet jo kehittyä pahaksi.

Yksi aluevaltuuston tärkeimmistä tehtävistä on laittaa mielenterveyspalvelut kuntoon. Koulu on lasten ja nuorten kohdalla luonnollinen paikka matalan kynnyksen keskusteluavulle. Ongelmat kotona, ratkaisemattomat oppimisen vaikeudet, terveyshuolet, hankaluudet kaverisuhteissa ja päihteet voivat pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen jo varhaisella iällä. Helposti ja nopeasti saatava koulupsykologin ja -kuraattorin apu katkaisee syrjäytymiskehitystä.

Aikuisten kohdalla julkisia mielenterveyspalveluita pitää vahvistaa ilman ajanvarausta toimivilla mielenterveyshoitajan vastaanotoilla. Mielenterveysongelmien hoitaminen saattaa tarvita hoitoa pitkään ja myös terapiakäyntejä. Terapiakäynnit voivat olla jopa sata euroa per käynti. Se on paljon jopa keskituloiselle, puhumattakaan työttömistä ja opiskelijoista. On etsittävä tapoja, joilla voitaisiin tarjota tarpeen mukaista hoitoa huolimatta lompakon paksuudesta.

Ennaltaehkäisevät mielenterveyspalvelut auttavat pysymään mukana yhteiskunnassa ja estävät inhimillistä kärsimystä. Varmin tae sille, että Vantaan ja Keravan mielenterveyspalvelut toimisivat jatkossa ennaltaehkäisevästi, on äänestää näissä vaaleissa Vasemmistoliittoa. Käytä äänioikeuttasi!

Aluevaalit 12.-18.1. & 23.1.2022.

Tekijä: Anni Burman

Hammasta kolottaa tai et pääse kuntouttamaan nilkkasi revähdystä?

Nykyisin kunnallisissa hammashoitoon pääsyssä saattaa kestää kuukausia. Pitkä odottelu ei auta siinä vaiheessa, kun hammasta kolottaa pahemman kerran. Ammattilaisen pakeille tulee päästä nopeammin – maksutta.

Hoidon viivästyminen useimmiten pahentaa tilannetta ja esimerkiksi pitkittynyt kipu tai toimintakykyä alentava vaiva saattaa aiheuttaa elämään muitakin haasteita. Jokainen ymmärtää, miten hankala tilanne on sellainen, jossa arkea eletään puolikuntoisena, hammasta purren.

Meidän tulee yhdessä varmistaa myös, että ihmiset pääsevät ajoissa ja sujuvasti paitsi hammashoidon piiriin myös tarvitsemiinsa perusterveyshuollon palveluihin, kuten fysioterapeutille.

Hyvinvointivaltion ytimessä on se, että turvataan jokaiselle laadukkaat terveyspalvelut kukkaron paksuudesta riippumatta. Laatu sisältää myös sen, että hoitoon pääsee ajoissa.

Meistä jokainen voi vaikuttaa tähän asiaan äänestämällä aluevaaleissa. Äänestä laadukkaiden riittävän resursoinnin ja julkisten palveluiden puolesta, leikkauksia vastaan. Vasemmisto ajaa jokaisen tuloluokan asiaa terveyspalveluiden osalta ja kannattaa jokaisen maksutonta oikeutta laadukkaaseen terveydenhuoltoon.

Kuvaaja: Anni Burman (2021)

Psst. tiesitkö, että tammikuussa päätetään mummisi ja ukkisi hoivasta?

Tällä hetkellä vanhusten kotihoidossa sekä hoivakodeissa on monia erittäin kriittisiä ongelmia, kuten hoitajien ainainen kiire, vaihtuvuus ja henkilöstön alimitoitus. Tilannetta ei auta alan pienipalkkaisuus ja henkilöstön kokema arvostuksen puute.

Ongelmat näkyvät jopa vanhusten kuntouttamisen, peseytymisen ja ulkoilun vähäisyydessä tai olemattomuudessa sekä ruokailujen viivästymisenä. Ihmiselämän perusasioista, saati ihmisarvoisesta elämästä ei saa tinkiä kenenkään kohdalla eikä se ole oikea kohde taloudellisille säästöille.

Vanhusten sosiaalinen elämä on yhä useammin läheisten varassa. Muulloin kavereina ovat TV ja radio. Ihmisten vanhetessa heille pitäisi tarjota arvokas ihmiselämä yksilöllisellä hoidolla, jossa on huomioitu liikkuminen, kuntoutus, ulkoilu ja harrastetoiminta.

Muista, että sinä voit vaikuttaa asiaan. Äänestä tammikuun aluevaaleissa!

Kuvaaja: Anni Burman (2021)

Hyvää kansainvälistä vammaisten päivää!

Hyvää kansainvälistä vammaisten päivää!💐

Vielä tänäkin päivänä vammaiset kohtaavat vähättelyä ja koskemattomuuttaan loukkaavaa kohtelua niin terveydenhuollossa kuin muutoin arjessa. Näin ei saisi olla, ja väärinkäytöksiin tuleekin puuttua hanakasti. Samaten yhteiskunnan ableistisia, eli vammaisia syrjiviä rakenteita pitää purkaa.

Vasemmistoliitto julkaisi tänään vammaispoliittisen ohjelmansa. Ohjelma tarjoaa olennaisia työkaluja vammaisten oikeuksien toteuttamiseen Suomessa. Vammaisuus ei saa olla este yhdenvertaisuudelle! Tässä linkki ohjelmaan: https://vasemmisto.fi/vammaispoliittinen-ohjelma-2021/

Sotevaaleissa päätetään myös siitä, miten erilaiset vähemmistöt huomioidaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sitoudun siihen, että vammaisten oikeudet huomioidaan kaikessa hyvinvointialueiden päätöksenteossa. #vammaistenpäivä#vammaistenoikeudet

Kuvaaja: Anni Burman (2021)