Vantaan tulisi taata maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille nuorille

Tällä hetkellä Vantaa tarjoaa alle 20-vuotiaille ehkäisyn aloittaville naisille yhdeksän kuukauden hormonaalisen ehkäisyn ilmaiseksi. Raskaudenkeskeytyksiä tehdään kuitenkin eniten 21–24-vuotiaille ja vastuu ehkäisystä jää usein tyttöjen harteille. Lisäksi ehkäisy on Suomessa keskimäärin muuta Eurooppaa kalliimpaa.

Vantaan pitäisi täten tarjota ehkäisyä kaikille alle 25-vuotaille nuorille sekä hormonaalisen ehkäisyn rinnalla kondomeja. Näin ehkäistäisiin sukupuolitauteja tehokkaammin ja vastuu ehkäisystä jakautuisi tasaisemmin sekä tytöille, että pojille. Nuorten yleisimmän sukupuolitaudin klamydian leviämistä toruttaisiin juuri kondomeilla.

Ehkäisyvälineiden ilmaisjakelu on keskitetty ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvoloihin sekä opiskelijaterveydenhuoltoon. Nuoria ei tavoiteta näistä paikoista parhaiten. Seksuaalivalistusta sekä kondomeja tulisi jakaa siellä, missä nuoret liikkuvat, kuten nuorisotaloilla, nuorten tapahtumissa ja kouluissa.

Maksuton ehkäisy parantaisi nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, vähentäisi ei-toivottuja raskauksia ja raskaudenkeskeytyksiä, sekä sukupuolitautitartuntoja. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille hyödyttäisi Vantaata ja koko yhteiskuntaa. Nuorten tilanne parantuisi, mutta samalla kaupungin terveydenhuollon kustannukset pienentyisivät, kun abortit, seksitaudit ja muut terveysongelmat vähentyisivät. Nuorten maksuton ehkäisy olisi kaikkien etu.

Jos nykyisenkaltainen sote-uudistus toteutuu se saattaa lopettaa Vantaallakin maksuttoman ehkäisyn tarjonnan, koska tällä hetkellä ei ole lakia, joka velvoittaisi tarjoamaan nuorille ilmaisen ehkäisyn. Näiden syiden takia maksuton ehkäisy tulisi taata monipuolisesti kaikille alle 25-vuotiaille nuorille.

 

17103823_644227372444225_1009715964990308454_n.png.

Vantaan johtajien suhmuroinnin on loputtava

Lasten ja nuorten harrastusmaksut ovat nykyisin erittäin kalliita ja niiden kustannukset kasvavat yhä. Seura- ja harrasteliikunnan hinnat ovat karanneet käsistä. Silti kuulemme nyt, että Vantaan johtajat ja luottamushenkilöt ovat ostaneet viinaa ja korottaneet omia palkkoja lasten ja nuorten harrastuksiin tarkoitetulla rahalla. Tapausta on yritetty peitellä laajasti kaupungin johdon puolelta.

Junioritoimintaan tarkoitetun rahan väärinkäyttöä ei voi hyväksyä. Väärinkäytöksiä on ollut Vantaan kaupungin omistamissa yhtiöissä useita. Tämä tapaus on kuitenkin kaikista vakavin, koska kyse on vanhempien rahoista, jotka oli tarkoitettu lasten harrastustoimintaan.

Suomi on monesti kansainvälisissä tilastoissa arvioitu vähiten korruptuneiksi maaksi. Vantaalla tapahtuneiden useiden korruptio syytösten jälkeen tällaista on vaikea uskoa. Herää kysymys onko tämä nykyinen Vantaan tapa hoitaa asioita? Meidän pitäisi tuoda paremmin esiin kuntapäättäjien sidonnaisuudet, lisätä Vantaan kaupungin omistamien yritysten läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, jotta kenellekään ei tule houkutusta järjestää hyvä veli -verkostoja ja laittaa omaa etuansa yhteisen edun edelle.

Suurin ongelma on yhtiöittäminen. Ihmiset ja media eivät pysty valvomaan kunnallisia yhtiöitä, koska ne eivät ole julkisuuslain piirissä. Yhtiöittäminen ei voi olla ratkaisu, kun kyse on kuntalaisten hyvinvoinnista. Kunnallisten yhtiöiden pitäisi olla täten avoimia, jotta väärinkäytöksiä ei sattuisi.

Vaikka Vantaan Kokoomuksen ja Sosiaalidemokraattien johtajien sekä luottamushenkilöiden suhmurointi on tapahtunut viime valtuustokaudella on heillä yhä samat päättävät asemat hallussa. Näiden kahden puolueen henkilöiden rahan väärinkäyttö osoittaa, mitä he voivat saada aikaan pahimmassa tapauksessa Vantaalla.

Huhtikuun 9. päivä kuntavaaleissa päätämme äänestämällä käytämmekö jatkossa junioreiden harrastuksiin tarkoitetut rahat niin kuin kuuluu vai valitsemmeko sellaiset päättäjät, jotka pyörittävät hyvä veli -verkostoa ja tuhlaavat rahat omiin huveihin.

 

businessman-432662_960_720.jpg

Hiilivapaa Vantaa on mahdollinen!

Vantaan Energian nykyinen suuri kivihiilen käyttö lämmittää ilmastoa voimakkaasti. Martinlaakson voimalan kivihiilen käyttö tulee korvata ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, kuten maltillisella bioenergian käytöllä, aurinkolämmöllä, maalämmöllä ja energiansäästöllä.

Vantaan Energian tuotanto nojaa vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin. Melkein puolet energiasta tuotetaan kivihiilellä. Martinlaakson voimalaitos tuottaa vuosittain 721 117 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Suomen hiilidioksidipäästöistä 26% tulee suurista kivihiililaitoksista. Hiiltä tuodaan Suomeen ulkomailta, mikä lisää päästöjä ja kustannuksia. Hiililaitosten korvaaminen uusilla kestävillä teknologioilla edistäisi ympäristön hyvinvointia, työllisyyttä ja vientiä.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2015, että Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoteen 2024 mennessä. Tilalle rakennetaan yksi tai kaksi biolämpölaitosta. Vantaan on otettava tästä mallia ja korvattava hiilivoimalansa myös biolämmöllä ja muilla uusiutuvan tai nyt hukkaan menevän lämmön lähteillä. Suomen nykyisen hallituksen tavoitteena hallitusohjelmassa on hiilineutraali Suomi. Myös EU:n päästövähennystavoitteet edellyttävät tätä.

Vantaalla jokainen voi olla mukana päättämässä oman energiansa tuottamisesta ja kehittämässä sitä kestäväksi ja menestyväksi vientituotteeksi. Yhdessä voimme muuttaa Vantaan energialähteet ympäristön vaativalle tasolle sekä edistää kotimaista työllisyyttä ja vientiä. Kivihiilen käyttö Vantaalla vaikuttaa kokonaisuudessaan ilmastoon, joten päätös sen lopettamisesta olisi viesti myös muille Suomen kunnille.

Panostetaan uusiutuviin energialähteisiin, energiansäästöön ja työllisyyteen.
Panostetaan yhteiseen tulevaisuuteemme.

Miehistä pitäisi puhua myönteisempään sävyyn – myös me miehet olemme arvokkaita

Miesten kannattaisi myös itse kiinnittää huomiota tiettyihin tapoihin, tyyleihin ja asenteisiin, joista luopuminen parantaisi meidän kaikkien asemaa.

Harva muisti, että eilen lauantaina vietettiin kansainvälistä miestenpäivää. Miestenpäivän tavoitteena on muistaa miehiä ja mieheksi itsensä tuntevia. Kansainvälistä miestenpäivää juhlitaan esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Miksi Suomessa päivän lisäämistä kalenteriin ei ole pidetty tarpeellisena?

Koska erottelu mies- ja naissukupuoliin on edelleen osa arkipäivää, meidän tulee pystyä näkemään myös erottelusta syntyvät tasa-arvon ongelmat. Ongelmat koskettavat paitsi naisia myös miehiä.

Miesten ongelmista puhutaan valitettavan vähän. Miestenpäivän tarkoitus on tuoda esiin miehiin kohdistuva syrjintä yhteiskunnassa – muun muassa terveydessä, perhelainsäädännössä, koulutuksessa ja tiedotusvälineissä. Suomalaisten miesten kohtaamat ongelmat nyky-yhteiskunnassa näkyvät muun muassa itsemurha-, rikos-, alkoholismi- ja asunnottomuustilastoissa.

Yhteiskunnan tulisi tunnistaa miehiin kohdistuva syrjintä sosiaalipalveluissa, asenteissa, odotuksissa ja lainsäädännössä. Näin voimme edistää sukupuolten välisiä suhteita ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kumpaankin sukupuoleen kohdistuvien stereotypioiden ja vaatimusten purkaminen edistää yhtenäisesti tasa-arvoa.

Miesten kannattaisi myös itse kiinnittää huomiota tiettyihin tapoihin, tyyleihin ja asenteisiin, joista luopuminen parantaisi meidän kaikkien asemaa. Miehen muotti on edelleen ahdas, ja sen moninaisuutta pitäisi tuoda esiin. Miehillä pitää olla oikeus määrittää itsensä ja näyttää tunteensa.

Ahtaista sukupuolirooleista ja niiden aiheuttamasta taakasta tulisi pyrkiä eroon. Huomiota tulisi kiinnittää niihin mieheyteen ja maskuliinisuuteen liitettyihin ominaisuuksiin, joita pidetään myönteisinä. Miesten perinteisinä pidettyjen roolimallien kyseenalaistaminen parantaa myös naisten asemaa.

Tiedotusvälineet maalaavat usein kielteistä kuvaa miehisyydestä, mikä lannistaa miehiä. Vastapainoksi tulisi pyrkiä tuottamaan myönteistä mieskuvaa. Miehiin ja erityisesti poikiin kohdistetaan yhä enemmän ulkonäkö- ja suorituspaineita, joita he eivät voi eikä heidän pidäkään täyttää. Miehiä tulisi korostaa tavallisina, välittävinä, ymmärtäväisinä ja rehellisinä ihmisinä.

Miesten panos yhteisöihin, perheisiin, parisuhteisiin ja lastenhoitoon on mittaamattoman arvokasta. Miesten myönteiset vaikutukset yhteiskunnalle tulee huomioida.

Maailma, jossa ihmiset voivat elää turvassa ja kehittyä täyteen potentiaaliinsa sukupuolesta riippumatta on tavoittelemisen arvoinen. Välitetään miehistä sekä naisista. Välitetään toisistamme. Tarvitsemme miestenpäivää, koska myös me miehet olemme arvokkaita.

Julkaistu myös Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 20.11.2016